Addiktologiboken

Addiktologiboken

Nu finns en egen bok om addiktologin: ’Addiktologi – Läran Om Bindningar’. Den utkom hösten 2010 efter ca 35 års arbete, dels utifrån studier av  kinesisk och vedisk filosofi som med sina matriser och sk gunaplan ger verktyg för direkt behandlingsarbete om man så vill, – dels utifrån ca 45 års direkt behandlingsarbete med (dys)beroendeproblem av olika slag, –  samt dels utifrån egna erfarenheter av dysberoende. Boken studeras under större delen av grundkusen i addiktologi.

Boken finns även inläst som ljudbok i mp3-format.

Boken kan beställas hos  FUN/ Addiktologi  eller Korpberget

 

Dela
Dela